Byskeälvens Övre FVO

FISKEVÅRD

 

 

Det har gjorts en hel del i älven och det har gett

RESULTAT

Sedan slutet av 90-talet har älven gått igenom en del förbättringar biotopvårdsmässigt. Älven har restaurerats maskinellt i omgångar fram till 2011 och resultatet är ett faktum.

Mängder med nya ståndplatser & djuphålor för fisk har skapats. Kantzoner för mindre fisk har förbättrats och reproduktionsområdena har ökat.

En bild säger mer än tusen ord:

Bild lånad från Östersjölaxälvar

Under en tid har vi sett att mängden lekbottnar i området varit begränsade så då anordnades vi en lekbottensrestaureringskurs under 2016.
Syftet med kursen är att få fram det lekgrus som ligger gömd under större sten och tilltryckta bottnar. Även här har resultatet varit mycket bra.

Före och efter en lekbottensrestaurering:

Bild lånad från Fiskmiljö

 

 

Några av biflödena får några lekbottnar iordningställda:

Även i huvudfåran gjordes ett par lekbottnar:

Information

Här kan du läsa mer

Fångstrapport

Här finns ett formulär för att lämna en fångstrapport

Fiskevård

Här kan du läsa mer om vårt fiskevårdsarbete.

Karta

Här finns en karta över vårt FVO

Bildgalleri

Här finns bilder på fiskar från älven och vårt fiskevårdsarbete.

Använd gärna detta formulär om du vill komma i kontakt med oss