Ved uppfyllt i Sågforsen, Kojforsen, Roppelheden samt Hällselfallet.
Beakta risken för spridning av eld i detta torra underlag!