Under försommaren har vi börjat med lekbottnar för öringen, lekbottnarna görs för hand med olika verktyg, hoppas på lek i höst på dessa.