Under mitten av augusti har vi restaurerat några sträckor för öringens räkning. Totalt 20 kvm och 7 nya lekplatser fördelat på 3 olika forsnackar.