Ved vid stugorna

Ved uppfyllt i Sågforsen, Kojforsen, Roppelheden samt Hällselfallet. Beakta risken för spridning av eld i detta torra underlag!