Byskeälvens Övre FVO

FISKEREGLER

 

 

Information

Våra regler

För att fiska i Byskeälvens Övre FVO måste fiskekort lösas. Årskort gäller som familjekort för respektive och barn upp till 16 år. Dygnskort och 3-dygnskort är personligt och inkluderar ett spö från land/is, barn under 16 år fiskar gratis i målsmans sällskap.

Tillåtna fiskeperioder:
Period 1: 1/1 till 30/4 (Gratis fiske, dock gäller fortfarande fiskereglerna)
Period 2: 10/6 till 31/8
Period 3: 1/9 till 15/9 (Enbart fiske efter harr)

Fiskeförbud råder i hela fiskevårsområdet:
1/5 till 9/6 (Harrlek)
16/9 till 31/12 (Öring & laxlek)

Fiskemetoder som EJ är tillåtna:
– Fiske med levande bete
– Ryckfiske
– Fiske med utterbräda
– Fiske med fler än 3 olika krokar
– Fiske från båt eller flytring

Obligatorisk fångstrapportering gäller från 48 timmar efter avslutat fiske.
Fångstrapportering kan ske via www.fiskekort.se/byskeovre alt vår hemsida www.byskealven-norra.se.
All fisk över 30 cm skall rapporteras.

Fiskevårdsområdet har rätt att ta ut en kontroll avgift ifall någon av de lokala fiskeregler inte följs.

Fiske under förbudstid: 4400 kr
Avlivad lax utanför fönsteruttag: 4400 kr                                                    Ej återutsättning av öring: 4400 kr                                                            Ej återutsättning av lax, harr eller öring på återutstättningssträcka: 4400 kr                                                                                                            Ej inlämnad fångstrapport inom 48 timmar efter avslutat fiske: 1100 kr  Ej uppvisande av giltigt fiskekort: 300 kr

Det hållbara fisket:
Vid återutsättning av fisk så skall det ske på ett så skonsamt sätt som möjligt. Se till att fisken får syre genom gälarna genom att hålla den upp mot strömmen och försök se till att den kan simma iväg på egen hand. Död fisk av otillåten karaktär som ”råkat” dö under fångst skall återutsättas.

Det finns en återutsättningssträcka som löper från Kilverdammen – Graunaforsen, där skall all fisk återutsättas.

Byskeälvens övre FVO satsar årligen på fiskevård för att på ett långsiktigt plan skapa ett attraktivt men framförallt ett hållbart fiske. I detta inkluderas återutsättning på öring och honlax mellan 50-63 cm.

Skräpa inte ner! Ta med skräpet hem och låt nästa besökare få njuta av en fin miljö.

Minimimått:

Lax:
Minimimått: 50 cm
Fönsteruttag honlax 50-63 cm 10/6 till 31/7
Fönsteruttag all lax 50-63 cm 1/8 till 31/8

En lax per fiskekort & dag får behållas, totalt 5 st per år

Öring:
Återutsättningskrav på all öring

Harr:
Minimimått: 35 cm
Fredad 15/4 till 10/6

Information

Här kan du läsa mer

Fångstrapport

Här finns ett formulär för att lämna en fångstrapport

Fiskevård

Här kan du läsa mer om vårt fiskevårdsarbete.

Karta

Här finns en karta över vårt FVO

Bildgalleri

Här finns bilder på fiskar från älven och vårt fiskevårdsarbete.

Använd gärna detta formulär om du vill komma i kontakt med oss