Byskeälvens Övre FVO

FISKEOMRÅDET

 

 

Information

KARTA

Se kartor över fiskevårdsområdet:

Kilver-Vitsidkojan

Vitsidkojan-Brännbergsforsen

Brännbergsforsen-Länsgränsen

Fiskevårdsområdet omfattar:

Byskeälven: Sträckan Kilver-länsgränsen vid Kåtaselet

Kilisån: Sträckan Bokselholmen-Byske älv

Bäverån: Sträckan Metarkläppen-Byske älv

Fräkenträskbäcken: Sträckan Svanträsk rågång-Byske älv

Information

Här kan du läsa mer

Fångstrapport

Här finns ett formulär för att lämna en fångstrapport

Fiskevård

Här kan du läsa mer om vårt fiskevårdsarbete.

Karta

Här finns en karta över vårt FVO

Bildgalleri

Här finns bilder på fiskar från älven och vårt fiskevårdsarbete.

Använd gärna detta formulär om du vill komma i kontakt med oss