Byskeälvens Övre FVO

VÄLKOMMEN!

 

 

Här finns Öring, Harr, Lax, Gädda och Aborre

Välkommen till ett fantastiskt fiske!

En älv som börjar vid utloppet av Kilversjön en mil sydost om Arvidsjaur beläget i hjärtat av Lappland och mynnar ut i Byske 3 mil norr om Skellefteå.

Byskeälvens övre del är omgivet av en storslagen vildmark med vilda djur inpå ”knuten”. Älven har sitt avrinningsområde i skogslandet och vattenståndet kan variera.

Huvudfåran är uppdelad i tre olika partier.

Den övre delen:
Den här delen är hemmet åt öringen och harren. Den består av grovblockiga inslag med djupa höljen och många fina ståndplatser.
Här växer sig harren grov och här har du chansen på din drömharr.
Öringen växer sig även stor med hjälp av den återutsättningssträcka som löper från Kliverdammen till Graunaforsen.

Här kan det vara vanskligt att vada pga att bottnen består av stora stenblock och djuphålor.

Den mittersta delen:
Övergår till stora sel och lugnflytande vatten. Och här kan ett riktat fiske efter stor gädda och abborre ge fina fångster.

Den nedersta delen:
Det här är laxens paradis. Här är älven lite mer lättvadad då bottnen kan bestå av lite mer finkornigt grus och mindre stenar.
Även klipphällar och djuphålor gör sig påminda.
Det finns många fina nackar och stryk hela vägen ner till länsgränsen.

Biflöden:
Älven har tre stycken biflöden inräknade i fiskekortet och det är Kilisån, Bäverån och Fräkenträskbäcken. Dessa biflöden fungerar som uppväxtområde för mindre fisk och är ofta väldigt grund.

Sök gärna fisken på djupare vatten i huvudfåran.

Information

Här kan du läsa mer

Fångstrapport

Här finns ett formulär för att lämna en fångstrapport

Fiskevård

Här kan du läsa mer om vårt fiskevårdsarbete.

Karta

Här finns en karta över vårt FVO

Bildgalleri

Här finns bilder på fiskar från älven och vårt fiskevårdsarbete.

Använd gärna detta formulär om du vill komma i kontakt med oss